Sedma vazmena - A

Oče, došao je čas (Iv 17,1-11a)

Pošto je Isus uzet na nebo apostoli su se vratili u gornju sobu. 'Gornja soba' je dvorana Posljednje večere. Otac je nebeski uzdigao svoga Sina Isusa i vratio ga u svoje božanske stanove, ali istodobno trajno ostaje u nama i s nama. Ta činjenica govori o povezanosti i ljubavi Oca i Sina. No, što čine apostoli nakon Isusova uzašašća kada su se uspeli u 'gornju sobu'? Apostoli su bili jednodušno postojani u molitvi. Na susretu u 'gornjoj sobi'

Šesta vazmena - A

Ne ću vas ostaviti kao siročad (Iv 14,15-21)

Apostol Petar naviješta da je Isus „ubijen doduše u tijelu, ali oživljen u duhu“. Bolna je spoznaja da je ubijen Sin Božji, ali je poruka ohrabrujuća, jer je oživljen u duhu, uskrsnuo je. Nije mrtav, nego živ, s nama i u nama. Zašto su ga ubili? Protivnici Božje istine nisu podnosili Isusa, pa su ga progonili i na kraju raspeli. Isus pati i živi sa svima koji pate, koji su nepravedno i nedužno progonjeni i ubijeni. I danas, u dvadeset i prvomu...

Gospodine, da progledam (Lk 18,41)

Uvod u knjigu

Pastoralna se teologija bavi odnosom teorije i prakse, odnosno bavi se prosudbom, razmišljanjem i izgradnjom Crkve u teoriji i praksi. Nije dovoljna samo teorija, a ni samo praksa, potreban je uzajamni odnos između tih dviju stvarnosti, nužno je iznutra 'povezati riječi i djela' (usp. DV, 2.). Premda Crkva djeluje u suvremenomu svijetu, ipak nije ničija 'agencija' niti 'stranka', čiji bi smisao bio borba za svjetovnu slavu, dobit i probitak. Nisu je ljudi ustanovili, njezin je...

Biti obitelj u obitelji Crkve

Mjesto obitelji u evangelizacijsko-katehetskomu djelovanju Crkve

Obitelj kao put Crkve zauzima središnje mjesto u njezinu evangelizacijsko-katehetskomu radu te je, kao 'domaće svetište Crkve', od Boga primila poslanje biti prva i životna stanica društva. U skladu s tim autor prvotno obrađuje odnos obitelji i individualnoga samoostvarenja u suvremenomu društveno-kulturom okružju. Potom prosuđuje postavke pastorala i njegov odnos s izazovima braka i obitelji, dok se u trećemu dijelu osvrće...

Sijte pravednost, požet ćete ljubav; krčite zemlje nove: vrijeme je da Boga tražite dok ne dođe i podaždi vam pravdom.
(Hoš 10, 12)