Simpozij o don Živanu Beziću

Iščitavajući životopis i bibliografiju don Živana Bezića (1921.-2007.) s lakoćom se može zaključiti da se radi o vrsnomu znanstveniku. Budući da je djelokrug njegova rada kompleksan, u ovomu kratkom izlaganju usmjerujem se na samu bît njegova znanstvenoga doprinosa, a to je pokušaj prosudbe glavnih vidova pastoralne teologije i središnjih naglasaka pastorala, odnosno kako se on izražava: pastoralke i pastorizacije. Bezić, osim što je bio znanstvenik pastoralni teolog, bio je i pastoralac...

Društvene okolnosti i pastoralni rad u Hrvatskoj od 1945. do 1952. na temelju pastirskih pisama

 
Razdoblje od 1945. do 1952. godine jedno je od najpogubnijih u hrvatskoj povijesti. Pogubno je zbog toga jer je komunistička vlast najviše poštivala nasilje, okomivši se na Boga i na čovjeka, unoseći nered u društvo. Komunizam je ljudsku svijest, način razmišljanja i rada duboko izopačio, što je još uvijek duboko usječeno u mnogim osobama, koje moćno i danas odlučuju u različitim društvenim ustrojima. Jednoumni je sustav...

Pastoral i takozvana ”neredovita” stanja braka i obitelji

Adolf Polegubić (ur.), Sakramenti i pastoral obitelj – Sakramente und Familienpastoral. Zbornik radova. Godišnji pastoralni skup – Pastorale Jahrenstagung, Vierzehnheiligen, 10.-13. 10. 2016., 123.-156.

Uočavajući poteškoće obiteljskoga pastorala u takozvanim „neredovitim“ situacijama autor prije svega raspravlja o pozicioniranju obiteljskoga pastorala s obzirom na impostaciju cjelovitoga pastorala. Nakon spoznaje da tradicionalna postavka pastorala zanemaruje cjelovitu pastoralnu skrb...

Poslanje vjernika laika u pastoralu nekad i danas

Crkva u svijetu, 51 (2016.), 2., 302.-321.

Rasprava o poslanju vjernika laika, koja je sve učestalija, dugo se vodila isključivo s klerikalnog aspekta, zanemarujući cjelovitu bît Crkve u zajedništvu svećenika i vjernika laika. Redukcijski pristup laikatu imao je pogibeljne učinke, potičući laicizam i slabeći ‘sen- sus ecclesiae’. Oba su se učinka odrazila na crkvenu svijest i oblik pastorala. Budući da je tema poslanja i sudjelovanja vjernika laika u pastoralu veoma zamršena, autor prvotno...

Sijte pravednost, požet ćete ljubav; krčite zemlje nove: vrijeme je da Boga tražite dok ne dođe i podaždi vam pravdom.
(Hoš 10, 12)