Pastoralna priprava za brak i obitelj

Adolf Polegubić (ur.),  Sakramenti i pastoral obitelj – Sakramente und Familienpastoral. Zbornik radova. Godišnji pastoralni skup – Pastorale Jahrenstagung, Vierzehnheiligen, 10.-13. 10. 2016., 195.-226.

U društveno-kulturnim promjenama Crkva se u poslijesaborsko doba suočava s izazovima koje do tada u takvomu obliku nije susretala. Indikator prijepornoga stanja vidi se u odnosu društva prema svojim izvorima koji proistječu iz ustanove braka i obitelji. Osim na društvene konotacije, autor...

Djelatna ljubav i nova evangelizacija u pastoralnomu radu

Crkva u svijetu, 49 (2014.), 4., 476.-496.

Cjelovitost i sustavnost pastoralnoga rada proizlaze iz kršćanske vjere i odgovornosti, koja ne trpi separatan i površan pristup crkvenom poslanju u svijetu. Odvojiti djelatnu ljubav i navještaj Riječi bio bi odraz nerazumijevanja evanđeoske poruke i poistovjećivanja s ideologijom, što bi dovelo do umanjivanja ljudskog dostojanstva i produbljenja društvene neosjetljivosti za potrebite. Autor u prvomu dijelu rada, raščlanjujući pojam siromaštva...

Stanje i perspektive katekumenata

Služba Božja 51 (2011.), 1., 75.-98.

Mnoga pitanja tište suvremeni pastoral a jedno od važnijih je ‘stvaranje’ novih kršćana, jer za sobom pokreće mnoštvo drugih pastoralnih tema, koje nisu u mah rješive. Među njima su potreba katekumenata u suvremenim crkvenim i društvenim okolnostima kao i pitanje oblika župnoga pastoralnog rada. Sve to zajedno odnosi se na pitanje osjećaja crkvenosti i navjestiteljske odvažnosti kršćana. U tomu surječju pisac članka uvodno prikazuje povijesnu ulogu...

Papa Franjo: naglasci i perspektiva obiteljskoga pastorala

Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije, 145 (2017.), br. 1., 13.-20. 

Već na početku svoga pontifikata Papa Franjo priopćio je crkvenoj i društvenoj javnosti da se želi suočiti s temom braka i obitelji. Neustrašivo je najavio sazivanje dviju Sinoda ubrzavajući sinodalni hod (Amoris laetita, 2.). Plod Sinoda je apostolska pobudnica Amoris laetitia, koju je Papa objavio u kontekstu Jubilejske godine milosrđa. Sinode su izazvale mnoga pitanja i rasprave, sučelile...

Sijte pravednost, požet ćete ljubav; krčite zemlje nove: vrijeme je da Boga tražite dok ne dođe i podaždi vam pravdom.
(Hoš 10, 12)