Duhovna misao 5

Napisao/la Alojzije Čondić. Posted in Duhovna misao

Milosrđe je sam temelj na kojemu počiva život Crkve. Cjelokupno njezino pastoralno djelovanje moralo bi biti obavijeno nježnošću koje pokazuje prema vjernicima; ništa u njezinu naviještanju i njezinu svjedočenju svijetu ne bi smjelo biti lišeno milosrđa.

Misericordiae vultus, 10.