Trinaesta kroz godinu - A

Napisao/la Alojzije Čondić. Posted in Godina A

Tko napoji najmanjega čašom hladne vode (Mt 10,37-42)

Isusov govor iz današnjega evanđelja, u kojemu se obraća apostolima, veoma je jezgrovit i radikalan. No, time Isus nikoga ne plaši, nego otvara prostor za slobodu i ljubav, za smisao života. Isus nastupa smjelo, jer zna da je on mjera života i ako bismo ga naviještali mlako i polovično, dajući prednost bilo komu i bilo čemu pred Njim, to bi bilo nedostojno. Isus u evanđelju tri puta spominje izraz: nije mene dostojan. Jesam...

Dvanaesta kroz godinu - A

Napisao/la Alojzije Čondić. Posted in Godina A

Ne bojte se ljudi (10, 26-33)

Što, u ovomu grješnom i raspadljivomu svijetu, mogu očekivati vjernici koji nastoje svojim životom naviještati i svjedočiti Isusa Krista ako ne kritike i prozivanja, izrugivanja i progone. Zar će zbog toga odgoditi život u vjeri za neka bolja vremena, a zar će biti vremena u ovakvomu svijetu bez napada na Božji nauk i Kristove učenike? Takav društveni sustav i demokracija ne postoji. Znači li to da kršćani trebaju odustati, šutjeti i povući se na rub društva? Onaj...

Jedanaesta kroz godinu - A

Napisao/la Alojzije Čondić. Posted in Godina A

Kad Isus ugleda mnoštvo, sažali mu se nad njim (Mt 9,36-10,8)

U kakvomu je duhovnomu i zdravstvenomu stanju naš narod? Ima li se tko "nad njim sažaliti"? Kakvo je stanje čovječanstva? Što je ljudima potrebno? Ima li sućuti i humanosti, suosjećanja i dobrote u svijetu? Što treba činiti? Tko zna što im je potrebno, tko i kako uspostavlja red? Zasigurno na ta životna pitanja postoje različiti odgovori. O stanju, odnosno susretu Isusa i izraelskoga naroda, evanđelist Matej zapisa: „Kada Isus...

Presveto Trojstvo - A

Napisao/la Alojzije Čondić. Posted in Godina A

Bog je tako ljubio svijet (Iv 3, 16-18)

Bez obzira je li netko vjeruje u Boga ili ne, ipak je govor o Bogu česta tema u ljudskim raspravama. Mnogi se pitaju postoji li Bog, neki tvrde da ga nema, a mnogi čvrsto vjeruju u njegovu opstojnost. Ljudi se pitaju tko je Bog i svaki vjernik, na svoj način, ima sliku o Bogu, a drugo je pitanje jesu li te slike ispravne? Danas Crkva slavi svetkovinu Presvetoga Trojstva u kojemu se temelji sveopća stvarnost, ljudski i crkveni život, poziv i poslanje...

Duhovi - A

Napisao/la Alojzije Čondić. Posted in Godina A

Primite Duha Svetoga (Iv 17, 19-23)

Djela nas apostolska izvještavaju: „Kada je napokon došao dan Pedesetnice, svi bijahu zajedno na istom mjestu.“ Djelovanjem Duha Božjega svi su bili zajedno, bili su na istomu mjestu, jedinstveni. Tko je bio? Bili su apostoli, Marija Isusova Majka, i mnogi drugi. To je bila prva zajednica, to je bio početak Crkve. Mnogi žele prikazati Crkvu kao ljudsku tvorevinu, kao neko zaostalo društvo, kao stranku ili udrugu. Međutim, na Duhove je ustanovljena Crkva, ali...