Prva došašća - A

Napisao/la Alojzije Čondić. Posted in Godina A

Bdijte dakle jer ne znate u koji dan Gospodin vaš dolazi (Mt 24, 37-44)

Susret s Bogom događa se u svakodnevnomu životu. Svaki dan imamo mogućnost Bogu se obratiti i Boga slaviti. Zašto? Ako sebe, svoj prostor i vrijeme posvećujemo Bogu, postajemo duhovno svježi, trijezni, budni i osjetljivi na Božju riječ. Ako čovjek zanemari odnos s Bogom, onda se umrtvi, sklon je grijehu jer nema u sebi duha, svjetla ni snage koja ga pokreće.

Upravo nas na to upućuju današnja čitanja i vrijeme Došašća. To...

Prva nedjelja došašća - A

Napisao/la Super User. Posted in Godina A

Vjerujem da ste se nekada trgnuli iza sna i rekli, hvala ti Bože, ovo je ipak bio samo san, jer ono što je ružno, pa makar i u snu, čovjeka uznemiri. Ako se čovjek u životu prepusti trajnomu sanjarenju, život mu postaje preživljavanje, a može li se živjeti bez čvrstoga uporišta? Danas se sve nudi, ali ne i čvrsto uporište? Budući da je kršćaninu vjera nepobitno uporište u životu, onda su duhovna zamrlost, uspavanost, duhovni zimski san prijetnja vjeri. Kršćanin u takvomu stanju gubi svoje...