Peta vazmena - C

Napisao/la Alojzije Čondić. Posted in Godina C

Ljubite jedni druge (Iv 13 31-331. 34-35)

Djela apostolska vele da su Pavao i Barnaba: učvršćivali duše učenika bodreći ih da ustraju u vjeri jer da nam je kroz mnoge nevolje ući u Kraljevstvo Božje. U tim riječima otkrivamo veliku životnu istinu i same sebe. Pavao, shvativši bit života, krenuo je druge učvršćivati u vjeri, jer je znao da samo kroz nevolje možemo ući u kraljevstvo Božje. Ali je znao da nevolje mogu slomiti čovjeka ako nema vjere.

Zar svatko od nas nema svoje nevolje, znane i neznane? Zar mi kao crkvena, župna i obiteljska zajednica nemamo nevolja - svijet, Crkva? Pitanje je kako se s njima nosimo. Pavao ističe vjeru, jer ako nema vjere onda ćemo posustati pa i Boga optuživati. A vjera vodi u kraljevstvo Božje.

Onomu tko ustraje u vjeri Bog je pripremio Sveti grad, reče sv. Ivan u knjizi Otkrivenja. To je gradu kojemu Krist stoluje i njemu će otrti svaku suzu s očiju te smrti više ne će biti, ni tuge, ni jauka ni boli više ne će biti. 

Na neki način naš se život događa između nevolja ovdje i nade u Sveti grad. Kada nestanu nevolje nastupa ljepota Svetoga grada! Da bismo shvatili bit Svetoga grada trebamo uroniti u poruku evanđelja. Evanđelje govori o Kristovoj slavi. Kada se Isus proslavio? Kada je Juda izišao iz blagovališta. Dakle, Isus postiže svoju slavu preko patnje i nevolja!

No, što Juda radi u blagovalištu? Stvara svoj grad i nevolje, hrani se mržnjom i zavišću, surađuje sa zlom protiv Boga? Čime se ja hranim, s kime ja surađujem i koji grad stvaram: Božji ili Judin, vjere ili očaja? Kako ću do Svetoga grada? 

Kao i Krist! Treba ustrajati u vjeri, izbaciti Judu iz blagovališta, grijeh, otrov s duhovnoga menua! U Isusu se Bog proslavo, sve je rasvijetlio! I u nama i po na se želi proslaviti. Isus po nevolji dolazi do slave pokazujući bit svoga poslanja: ljubav! 

Koja ljubav? Čuli smo, sv. Ivan veli da je onaj koji sjedi na prijestolju Svetoga grada rekao:Evo sve činim novo!Krist reče: Zapovijed vam novu dajem: ljubite jedni druge; kao što sam ja ljubio vas! Po tome će svi znati da ste moji učenici.

Isus govori o novoj zapovijedi, a u čemu je novost? Mnogi govore o ljubavi, ali samo Krist veli: kao što sam ja ljubio vas.To je novost! Isus sebe daje kao model, kao uzor i izvor ljubavi. Radi se o ljubavi bez granica, bez natruha, bez prebacivanja, nagrđivanja, ljubavi koja je spremna sve smetnje i loše okolnosti pretvoriti ozračje dobrote. Pa to vidimo toliko puta i u svomu životu, kada se moramo žrtvovati. Zapravo Isus želi učenike očuvati od svih razjedinjenosti!

Dajući nam novu zapovijed Isus traži da živimo njegovu ljubav koja je vjerna i sposobna navijestiti svijetu Božju slavu, Sveti grad. Želi da i mi živimo ljubav jedinstva i zajedništva u vjeri. Želi da u blagovalištu njegove euharistije budemo ujedinjeni, da se s radošću okupljamo i svjedočimo, da i nas prepoznaju po njegovoj ljubavi, a ne po ljubavi i slavi ovoga svijeta, tj. sebičnosti. Zato je lažno sanjati život bez nevolja, nego trebamo kao i Pavao bodriti duše u vjeri.

Dakako, naše snagu su slabe i ograničene. I u nama se uvijek javlja neki otpor toj ljubavi. I u našemu su životu tolike poteškoće koje izazivaju podjele, srdžbu i rane. Tužno je vidjeti kada se kršćanske obitelji razdvajaju, kada zadajemo boli jedni drugima ili ako svoj uspjeh vidimo izvan Božje zapovijedi ljubavi, kao da Juda još nije izbačen, a Krist čeka.

Krist je obećao da će uvijek biti u našemu životu, učiniti nas sposobnima za tu velikodušnu i posvemašnju ljubav, koja zna pobijediti sve smetnje, prepreke, pa i one koje se gnijezde u našim srcima. Ako smo predani Kristu do kraja moći ćemo ljubiti na taj način i druge učvršćivati u vjeri i ljubavi. Stoga i mi, dok hodamo našim gradom, recimo: Evo s Kristom pobjeđujem, izgrađujem Sveti grad - Crkvu i sve činim novo! Amen!