Biografija

Napisao/la Super User. Posted in Statični sadržaj

 
Alojzije Čondić rodio se 23. rujna 1970. od oca Nedjeljka i majke Marije r. Bodrožić, iz Sviba, općina Cista Provo – Imotski. Osnovnu je školu završio na Svibu, a klasičnu gimnaziju u Nadbiskupskomu sjemeništu u Splitu. Filozofsko-bogoslovni studij završio je u Splitu diplomiravši u prosincu 2005. god. te je zaređen za svećenika 29. lipnja 1996. u konkatedrali sv. Petra u Splitu.