Nova evangelizacija

Posted in Pastoral

„Evangelizacija je zadaća Crkve. No činitelj evangelizacije mnogo je više od jedne dobro ustrojene i hijerarhijske institucije jer je to, prije svega, narod na putu prema Bogu. Riječ je zasigurno o otajstvu koje ima svoje korijene u Presvetom Trojstvu, ali koje ima svoj konkretan povijesni izraz u hodočasničkom narodu, pronositelju radosne vijesti evanđelja, a koji uvijek nadilazi svaki, iako nužan, institucionalni izraz.“

Evangelii gaudium, 111.