Pastoral mladih

Posted in Pastoral

„Pastoral mladih, u svome tradicionalnom obliku, našao se također na udaru društvenih promjena. Mladi često u uobičajenim strukturama ne nalaze odgovore na svoje nemire, potrebe, probleme i rane. … Premda nije uvijek lako pristupiti mladima, postignuti su pomaci da dva polja: na svijesti da je čitava zajednica pozvana naviještati evanđelje i odgajati mlade te na prijekoj potrebi da se mladima povjeravaju  vodeće uloge i odgovorne zadaće. … Kako je lijepo vidjeti da su mladi „putujući propovjednici“, radosno noseći Isusa na sve ulice, na sve trgove, u svaki kutak zemlje.“

Evangelii gaudium, 105.-106.