Pastoral sakramenata

Posted in Pastoral

Sakramenti, naime, imaju svrhu posvećivati ljude, izgrađivati Tijelo Kristovo i napokon iskazivati Bogu štovanje, veli Uredba o svetoj liturgiji (SC 59). Uredba potom naglašava kako sakramentalni „znakovi ujedno i poučavaju“ te „vjeru ne samo pretpostavljaju, nego je riječima hrane, jačaju i izražavaju“. I zovu se „otajstva vjere“, po kojima se „milost zaista dijeli,a obredno slavlje vjernika najbolje sprema da tu milost plodonosno prime i da Boga pravilno štuju“. Stoga je od velike koristi sa „vjernici razumiju sakramentalne znakove i da vrlo često primaju one sakramente koji su ustanovljeni za održavanje kršćanskog života“.

HBK, Direktorij za pastoral sakramenata u župnoj zajednici, str. 5.