Šesta kroz godinu - A

Nemojte misliti da sam došao ukinuti Zakon i proroke (Mt 5, 17-37)

Nakon što je Isus održao govor o Blaženstvima, farizeji, da bi obranili sebe i prekrili svoju zloću, korupciju i bezakonje, proširili su priču o Isusu da im ukida Zakon i Proroke, tradiciju i običaje. Očito je da zlo ne trpi Isusov govor o blaženstvima, govor Očeve ljubavi i milosrđa, pa, osjetivši poraz svoje taštine i obezglavljenosti, uzjogunilo se, laže, podmeće, izmišlja. Zar i danas tako ne reagira ako vjernik živi po...

Župna zajednica – od pastoralnoga središta do pastoralne periferije

Da bi župna  zajednica odgovorila na suvremene izazove ne može živjeti od prošlosti i skrivati se pod lovorikama teološke spoznaje. Suvremeno doba traži pastoralnu otvorenost, zahtijeva prikladniji pastoralni rad da bi se danas, kada se živi ”kao da Boga nema”, svima otkrila novost evanđeoske poruke. Neminovno je hrabro suočiti se sa stvarnim poteškoćama i, osluškujući riječ Božju, postupno krenuti u obnovu pastorala i crkvenih struktura. Središnja pastoralna struktura, koja očituje...

Župa zajednica pred izazovima suvremenoga doba

U rastućemu kulturnom, etičkom i religioznim pluralizmu župna je zajednica pozvana posvjedočiti svoj identitet i navijestiti evanđelje. U promjenjivomu svijetu, ubrzana životnoga ritma, punog izazova i zamki, smisao župe je voditi ljude Bogu i jedne drugima osluškujući njihove nevolje, radosti i nade, jer konkretni čovjek je uvijek u središtu župne zajednice. Tradicionalnoj župi nužna je metamorfoza, jer u suvremeno doba misionarski oblik župne zajednice otvara se svima i u službi je...

Obitelji, gdje si?

Teološko-pastoralna prosudba pastorala braka i obitelji

Izvadak iz uvoda: Oduvijek je tema braka i obitelji u žarištu ljudskih zbivanja, ipak, u posljednje doba, kao nikada do sada, ni na društveno-kulturnomu ni na crkvenomu području, nije izazivala toliku zaokupljenost i rasprave. Svako se doba suočavalo sa svojim aktualnim izazovima te ih se nastojalo rješavati u skladu sa zajedničkim vrijednosnim sustavom, međutim, u doba sekularizma, u pitanje se dovodi, štoviše, niječe se vertikalna...