Evangelizacijsko poslanje obitelji u društvu

Riječki teološki časopis, 20 (2012), 1., 41.-62.

Tema obitelji bitan je dio crkvenoga rada i o njoj je govorio papa Benedikt XVI. na svome pastoralnom posjetu Hrvatskoj povodom Prvoga nacionalnog dana hrvatskih katoličkih obitelji. Pisac u članku, služeći se metodom pastoralne prosudbe, raščlanjuje Papine govore u tome vidu i upućuje na njihov teološko-pastoralni odjek. U prvome dijelu prikazuje stanje obitelji u surječju suvremenoga raslojenog društva i kulture upućujući na poteškoće s kojima se suočava suvremena obitelj. Potom govori o poslanju obitelji u društvu i njezinu doprinosu razvitku i napretku društva. U trećem dijelu osvješćuje evangelizacijsko poslanje obitelji u društvu s osobitim svrtom na Papine govore tijekom posjeta Hrvatskoj i njihovoj važnosti a pastoralni rad.

Ključne riječi: društvo, evangelizacija, brak, obitelj, pastoral.

 

EVANGELISATIONAL MISSION OF THE FAMILY IN THE SOCIETY

The family is an important part of the mission and the activity of the Church, and as such it was the subject of pope Benedict XVI speeches, during his pastoral visit to Croatia, in occasion of the First national day of Croatian catholic families. The author, applying the method of pastoral judgement, analyses Pope’s words in this sense, and points to their theological and pastoral echo. The first part presents the condition of the family in the context of the contemporary disintegrated society and culture, pointing to the difficulties that a contemporary family encounters. Subsequently, he discusses the mission of the family in the society, and its contribution to the evelopment and to the progress of the society. In the third part he actualises the evangelisational mission of the family in the society, with a particular view to Pope’s speeches during his visit to Croatia, and their importance for pastoral work.

Key words: society, evangelisation, marriage, family, pastoral care.