Pastoralna teologija u misli Sergia Lanze

Crkva u svijetu, 49 (2014.), 3., 311.-328.

U suvremene pastoralne teologe s pravom se ubraja rimski pastoralist Sergio Lanza (2012-.1945.), jer je svojim odgovornim i plodnim teološko-pastoralnim istraživanjem bitno pridonio znanstvenom pozicioniranju pastoralne teologije i prikladnijoj postavci pastorala. Nakon temeljitoga proučavanja povijesnoga razvitka pastoralne teologije i mnogih relevantnih pastoralnih teologa, Sergio Lanza redefinira pastoralnu teologiju i nudi novu paradigmu crkvenog rada. Budući da je znanstveni i pastoralni opus Sergia Lanze veoma opsežan, autor se fokusirao samo na neke važnije teme. Prvotno obrađuje njegov pristup predmetu i metodi pastoralne teologije, odnosu teorije i prakse te načelu utjelovljenja. Potom prezentira hermeneutiku teologije crkvenoga rada s osvrtom na tradicionalni pastoralni rad i suvremenu usmjerenost pastorala ad intra i ad extra. Zatim prikazuje Lanzino poimanje zajedništva i župne zajednice i na kraju obrađuje temu pastorala kulture i nove evangelizacije.