Brak i obitelj prema Gaudium et spes

Služba Božja, 55 (2104.), 3./4., 278.-292.

Premda je Crkva od početka svjesna društvene važnosti ženidbe i njezine božanske ukorijenjenosti, ipak je o njoj tijekom povijesti na različite načine dinamizirala liturgijsku, pravnu i pastoralnu skrb. Biblijsko i teološko uporište nije dolazilo u pitanje, ali je način govora različito verificiran. Međutim, pastoralna je konstitucija Gaudium et spes unijela određenu novost i živost u način govora o ženidbi i obitelji. Da bi se što bolje razumjela novost saborskoga govora o braku i obitelji u Gaudium et spes, autor u članku prvotno razjašnjava okolnosti nastanka refleksije o bračnoj ustanovi. Potom u drugomu dijelu prikazuje novosti u poimanju naravi i dostojanstva braka i obitelji. Zatim u teološko- pastoralnoj perspektivi prosuđuje ustanovu braka i obitelji u Gaudium et spes da bi se u konačnici osvrnuo na poslijesaborski odraz pastoralne konstitucije na neke važnije crkvene dokumente.