Teološko-pastoralni osvrt na naputak Ad resurgendum cum Christo o ukapanju tijela i čuvanja pepela u slučaju spaljivanja

Služba Božja 57 (2017.), 1., 102.-106.

Crkva svojom pastoralnom brigom prati čovjeka tijekom cijeloga života, od rođenja (krst) do smrti, pa i poslije smrti: sprovod, molitva, memento mortuorum. Već od rađanja čovjeka prati bol, patnja i blizina smrti. Upravo su to najosjetljiviji trenutci u životu, u kojima je Crkva solidarna s čovjekovim jadima i pomaže mu na razne načine, poglavito sakramentima. U bolesti čovjek doživljuje svoju nemoć, ograničenost i privremenost te se u njoj nazire smrt pred kojom “zagonetka ljudskoga stanja doseže svoj vrhunac”. Dimenzija smrti toliko je snažna da je sva ljudska stvarnost usmjerena prema njoj. Na neki način postmoderno društvo, koje nema volje rezonirati o uskrsnuću, sliči na doba prije Krista, tj. ne nalazi izlaz u suočavanju sa smrću, pa nudi mnoge neuspjele oblike kojima prekriva govor i suočavanje sa smrću. U doba globalizacije i tehnologije Crkva upravo u tim životno osjetljivim trenutcima vidi neprocjenjive pastoralne mogućnosti. Naime, Isus Krist svojom smrću i uskrsnućem rješava pitanje smisla života i smrti. Bez te činjenice život se vrti u krugu, a vjerom u Kristovu pobjedu smrti vjernik osmišljava život, bolest i patnju jer vjeruje da ga u konačnici čeka proslavljeni Isus Krist.

Kada nastupi smrt, vjernici su dužni pobrinuti se za crkveni sprovod pokojnika. Tijekom povijesti postojali su različiti oblici pokapanja preminulih, među kojima je spaljivanje bio običaj od davnina kod mnogih naroda. Međutim, kršćanstvo od početka prakticira ukapanje preminulih u zemlju, ali u posljednje doba suvremeno okružje i kultura blagostanja potiču mnoge kršćane na prakticiranje spaljivanja tijela. Prema crkvenomu nauku spaljivanje se ne protivi kršćanskoj vjeri, niti se osobama koje se odluče za spaljivanje uskraćuju sakramenti ili sprovod, dakako, samo ako ta odluka ne niječe nauk Katoličke Crkve. No u tomu se kontekstu sve više šire ideje koje se kose s vjerom Crkve. Na te je pojave reagirala Kongregacija za nauk vjere objavivši naputak Ad resurgendum cum Christo o ukapanju tijelā preminulih i čuvanju pepela u slučaju spaljivanja “s ciljem da se ponovno potvrde doktrinarni i pastoralni razlozi zbog kojih se prednost daje ukapanju tijelā i izdaju propisi vezani uz čuvanje pepela u slučaju spaljivanja tijelā” (Naputak, br. 1).