Papa Franjo: naglasci i perspektiva obiteljskoga pastorala

Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije, 145 (2017.), br. 1., 13.-20. 

Već na početku svoga pontifikata Papa Franjo priopćio je crkvenoj i društvenoj javnosti da se želi suočiti s temom braka i obitelji. Neustrašivo je najavio sazivanje dviju Sinoda ubrzavajući sinodalni hod (Amoris laetita, 2.). Plod Sinoda je apostolska pobudnica Amoris laetitia, koju je Papa objavio u kontekstu Jubilejske godine milosrđa. Sinode su izazvale mnoga pitanja i rasprave, sučelile suprotstavljena mišljenja i uzburkale nataložene poteškoće, koje zbog svoje životnosti i zamršenosti nisu matematički rješive, pa su i dalje mnoge od njih ostale otvorene.

Osim biskupskih konferencija, pastirâ i teologâ u sinodalnu raspravu u dijaloškomu stilu uključen je čitav Božji narod, jer se od vjernika po prvi put, na župnoj i drugim razinama, zatražila rasprava i mišljenje o bremenitim pitanjima braka i obitelji. Takav pristup i način rada očituju pastoralnu novost. Na temelju upita, a u pripremi za III. Izvanrednu opću skupštinu Biskupske sinode, mišljenja su objavljena u dokumentu Instrumentum laboris – Pastoralni izazovi obitelji u kontekstu evangelizacije (24. 6. 2014.). No, u široj se javnosti rasprava svela samo ne neke teme, što su osobito potencirali mediji, a radilo se o pitanju tzv. braka homoseksualnih osoba, jedinstvu i nerazrješivosti ženidbe, a poglavito je poticano pitanje primanja pričesti rastavljenih i ponovno civilno vjenčanih.

Temi obiteljskoga pastorala u perspektivi pape Franje treba pristupiti iz širega konteksta, tj. nužno je sagledati strategiju njegova cjelovitoga poimanja pastorala u koju uklapa svoju viziju obiteljskoga pastorala. Bitno je vidjeti što o tomu govori u svojoj prvoj pobudnici Evangelii gaudium (EG) s kojom se, ne samo naslovno podudara, nego je kao njezin kontinuitet na njoj nadahnuta pobudnica Amoris Laetita.

U nastavku članka radi se o predstavljanju Papine pobudnice, a poglavito se raspravlja o osmomu poglavlju koje je izazvalo razne komentare.