Pastirske poslanice i propovijedi biskupa Ćirila Banića

Roko Glasnović (ur.), Mons. dr. Ćiril Banić, biskup šibenski (1951.-1961.). Znanstveni skup o pedesetoj obljetnici smrti. Šibenik, 11.-13. studenoga 2011., Šibenska biskupija/Gradska knjižnica „Juraj Šižgorić“, Šibenik, 2016., 363.-390.

Rasvjetljujući povijesne činjenice zbiljski je moguće spoznati da je povijest učiteljica života. Zbog povijesne istine, proučavajući korijene, radi pouke za današnje i buduće naraštaje, pisac razdvaja društveno-kulturne i crkvene okolnosti u kojima je pastoralno radio šibenski biskup dr. Ćiril Banić (1890.-1961.). Povijesno-prosudbenim načinom vrjednuje njegov biskupski život i pastoralni rad u razdoblju od 1951.-1961. godine, iscrpno vrjednujući njegova pastirska pisma i homilije. U prvomu dijelu načelno prikazuje društveno-kulturne okolnosti radi lakšega uvida u osebujnost njegova poslanja u pastoralu u mučno komunističko doba. Potom, iščitavajući njegove osobne spise, prikazuje društvene i crkvene okolnosti između 1951.-1961. godine na temelju njegovih spoznaja. U trećemu dijeli, koristeći njegova pastirska pisma i neke homilije, daje teološko-pastoralni osvrt na osobnost biskupa Banića.