Prikaz knjige Pere Aračića: Traume rastave i razvoda braka i obitelji

Crkva u svijetu, 50 (2017.), 2., 338-342. 

Umirovljeni profesor pastoralne teologije na Katoličkomu bogoslovnom fakultetu u Đakovu, Pero Aračić, objavio je 2016. godine knjigu Trauma rastave i razvoda braka i obitelji. Uzroci i posljedice. Kako dalje?. Knjiga s 448 stranica sastoji se od četiri dijela i tri priloga. U prilozima donesen je upitnik, shema pitanja za vođenje razgovora te apostolsko pismo pape Franje u obliku motuproprija Gospodin Isus, blagi sudac, kojim se reformiraju kanoni Zakonika kanonskoga prava o parnicama za proglašenje ništavosti ženidbe. Knjiga je prvotno nastala iz razloga što se autor susreće s činjenicom rastave i razvoda braka i obitelji te želi pastoralnu i društvenu javnost potaknuti na žurno i odgovorno suočavanje s jednom od gorućih pastoralnih i društvenih poteškoća. Ova je studija plod dugogodišnjega Aračićeva istraživačkog teološko-pastoralnog rada u čemu su mu pomogli studenti na doktorskomu studiju Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilištu u Zagrebu, koji su, polazeći kolegij Pastoral braka i obitelji u neredovitim slučajevima, vodili i bilježili razgovore s rastavljenima /razvedenima.