Prikaz knjige: Peter Neuner - Paul Michael Zulehner, Dođi kraljevstvo tvoje - Praktična ekleziologija

Crkva u svijetu, 51 (2016.), 1., 181.-184. 

Dvojica umirovljenih profesora s njemačkoga govornog područja, Peter Neuner, dogmatičar iz Münchena i Paul Michael Zulehner, pastoralist iz Beča, objavili su 2013. godine knjigu Dođi kraljevstvo tvoje, s podnaslovom Praktična ekleziologija, koja je 2015. godine prevedena na hrvatski jezik. Knjiga je nastala na temelju predavanja, koja su autori održali u Pekingu na fakultetu Nacionalnoga svećeničkog sjemeništa Katoličke Crkve u Kini. Zbog narušenih odnosa kineskih vlasti i Vatikana, odnosno zbog društvenih pritisaka i potiskivanja Katolička Crkva u Kini proživljava određeni rascjep na javnu, službeno priznatu i podzemnu Crkvu. Autorima je bio dodatni izazov jer su predavanjima nazočila oba krila Crkve u Kini. Nametnula su im se mnoga ekleziološka pitanja praktične važnosti koja se odnose na jedinstvo Crkve. Iskusni teološki dvojac nije prvotno pretendirao dati odgovor na postojeća pitanja u Kini, nego su nastojali predočiti tijek inkulturacije u zapadnoj Crkvi, srastanje kulture i biblijske poruke u novu sintezu te njihovu životvornost i način kako teologija u zapadnim zemljama danas razvija takvu sintezu da se poruka navijesti vjerno izvoru i prikladno okolnostima. Svjesni da u ekleziologiji teologija postaje praktična i zorna, naslov su knjizi dali na temelju molbe iz Očenaša, jer Crkva izvire iz Isusove poruke o Božjemu kraljevstvu te je uvijek upućena na taj izvor. Jer s jedne je strane zadaća teologije upozoravati na uredbe koje potiskuju Isusovu poruku, a s druge je strane Crkva pozvana naviještati kršćansku nadu i pokušati konkretizirati nešto od onoga što znači Božje kraljevstvo.