Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti, Direttorio omiletico, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2015.

Crkva u svijetu, 50 (2015.), 2., 385.-387.

Kongregacija za bogoštovlje i disciplinu sakramenta predstavila je 10. veljače 2015. godine Homiletski direktorij, a koji je priređen na svetkovinu svetih apostola Petra i Pavla 2014. godine. Direktorij, kao normativni okvir, pripremljen je imajući u vidu odredbe Sacrosanctum concilium (br. 35.) i druge crkvene spise, poglavito Praenotanda Ordo lectionum Missae i Institutio generalis Missalis Romani. Do njegova je objavljivanja došlo na izričan poticaj biskupâ, koji su se okupili na Sinodi 2008. posvećenoj riječi Božjoj. Zaključke Sinode i zahtjev za homiletskim direktorijem iznio je papa Benedikt XVI. u postsinodalnoj pobudnici Verbum Domini (br. 60.), premda je on, već ranije, u svojoj pobudnici Sacramentum caritatis (br. 46.) govorio o nužnosti poboljšanja vrsnoće homilije. O prvotnosti homilije u crkvenomu životu prozborio je papa Franjo u svojoj pobudnici Evangelii gaudium (br. 135.-159.).

U uvodu se dokumenta ističe da je namjena Direktorija predstaviti smisao homilije kako su je opisali crkveni dokumenti od Drugoga vatikanskog sabora do apostolske pobudnice Evangelii gaudium i ponuditi smjernice utemeljene na spomenutim izvorima s nakanom da se pomogne propovjednicima ispravno i učinkovito ispuniti svoje poslanje. Da bi se postalo učinkovitim propovjednikom nije nužno biti veliki govornik, ali umijeće javnoga nastupa uključuje prikladnu uporabu glasa i držanja tijela, jer to pridonosi uspješnosti homilije. Od svega je najvažnije, ističe Direktorij, da propovjednik u središte osobnoga duhovnog života utisne riječ Božju, da poznaje vjernike, razmišlja o događajima svoga doba, da se utječe Duh Svetomu.