Obitelji, gdje si?

Teološko-pastoralna prosudba pastorala braka i obitelji

Izvadak iz uvoda: Oduvijek je tema braka i obitelji u žarištu ljudskih zbivanja, ipak, u posljednje doba, kao nikada do sada, ni na društveno-kulturnomu ni na crkvenomu području, nije izazivala toliku zaokupljenost i rasprave. Svako se doba suočavalo sa svojim aktualnim izazovima te ih se nastojalo rješavati u skladu sa zajedničkim vrijednosnim sustavom, međutim, u doba sekularizma, u pitanje se dovodi, štoviše, niječe se vertikalna životna odrednica na kojoj počiva izvornost braka i obitelji. Uporište u Božjoj zamisli o braku i obitelji zamjenjuje se izobličenim individualizmom i privatizacijom vrjednota što stvara opću pomutnju i dovodi do potpuna nereda, nesigurnosti i prijetnje opstanka kako obitelji tako i naroda.  

U tomu kontekstu, radi ilustracije, prisjećam se priče nepoznata autora, a koju nam je pričao jedan profesor u nakani da nam približi posljedice odbacivanja vjere i dijaloškoga prekida s Bogom. Pričao je o pauku, koji je spleo mrežu i u nju skupljao svoj plijen. U prekrasnoj šumi između krošnjastih stabala pauk, nakon napornoga i dugotrajnoga pletenja svoje mreže, samodopadno se divio svojemu dostignuću. Prije nego što je posao oko pletenja mreže proglasio dovršenim učinilo mu se da ipak nije sve tako savršeno. Uočio je vertikalnu nît, koja je povezivala strukturu mreže, a njemu se u tomu trenutku učinila nesmislenom, jer je zaboravio čemu služi pomislivši da narušava vanjski dojam i estetiku mreže. To je zasmetalo njegovoj neurednoj sebeljubivosti, pa je odlučio pregristi vertikalnu, i njemu, odveć upadljivu nît. Nakon što je odlučno i samouvjerljivo pregrizao nosivu nît, zapetljao se u mrežu, djelo svojih ruku. 

Čini mi se da, poput pauka, postupa i suvremeni čovjek, koji umišlja da je gospodar života i smrti te mu je, pod utjecajem prosvjetiteljstva i relativizma, zasmetala vertikalna nît, tj. vjera u Božju stvarateljsku i otkupiteljsku ljubav, koja je izvor ljudske osobe, braka i obitelji, pa ju je odlučio prekinuti. Što se potom događa? Odbacujući nitî koje nas povezuju s Bogom, s Crkvom i jedne s drugima na osobnoj i zajedničkoj društveno-kulturnoj razini čovjek se gubi u nesmislu svoje oholosti. S teološko-pastoralnog aspekta temeljene nitî su: vjera, nada i ljubav, svetost i zajedništvo, istina i sloboda, itd. Čovjek, kao slika Trojedinoga Boga, plete svoje nitî i svoje uporište u ovomu svijetu nalazi u braku i obitelji, koji su odraz Trojstvene ljubavi. Odbacujući duhovne nitî, kao sredstva koja ga povezuju s Bogom, koji je izvor života, braka i obitelji, čovjek se guši u mreži svojih vrludanja i sebičnosti, privatizacije vrjednota i subjektivizma te postaje žrtva svojih dostignuća, jer je odbacio primat milosti. Uočavajući tendencije čovjeka da se odreče vrijednosnoga sustava utemeljena u kršćanskoj tradiciji te se okrene isključivo budućemu progresu, Gaudium et spes ističe kako postoji „opasnost da čovjek – pouzdavajući se previše u današnja otkrića – pomisli kako je sebi dostatan i da ne treba više tragati za onim što je više” (Gaudium et spes, 57.). U takvim okolnostima, bračni i obiteljski ideal, ”biva uništen časovitim probitcima ili prevrtljivostima sjetilnog života” (Amoris laetitia, 34.). Bez poveznice s Bogom čovjekov se život vrti samo oko materijalnih uspjeha i znanstvenih dostignuća gubeći uporište koje ga vodi u vječnost. 

_______________________

Knjiga: Alojzije Čondić, Obitelji, gdje si?, Crkva u svijetu, Split, 2018., može se nabaviti u:

”Crkva u svijetu”, Zrinsko-frankopanska 19, 21000 Split.

E-pošta: [email protected] 

______________________

SADRŽAJ

UVOD

1. BRAK I OBITELJ OD ”POČETKA” DO DANAS

1.1. Teologija braka i obitelji

1.2. Brak i obitelj do Tridentskoga sabora

1.3. Poimanje braka od Tridentskoga do Drugoga vatikanskog sabora

1.3.1. Tridentski sabor (1545.-1563.)

1.3.2. Arcanum divinae sapientiae – (1880.)

1.3.3. Casti connubii – (1930.)

1.4. Drugi vatikanski sabor o braku i obitelji

1.4.1. Gaudium et spes

1.5. Sveti papa Ivan Pavao II.

1.5.1. Familiaris consortio (1981.)

1.5.2. Pismo obiteljima Gratissimam sane (1994.)

1.6. Društveni i crkveni događaji nakon Pisma obiteljima

1.6.1. Istanbulska konvencija

1.6.2. HBK o Istanbulskoj konvenciji 

1.6.3. Ideologija roda (gender)

1.6.4. Papinsko vijeće za obitelj: Obitelj, brak i činjenične veze (2000.)

1.6.5. Direktorij za obiteljski pastoral Crkve u Hrvatskoj

1.7. Papa Benedikt XVI.

1.8. Pastoralna strategija pape Franje

1.8.1. Pastoral prema pobudnici Evangelii gaudium (2013.)

1.8.2. Amoris laetitia (2016.)

 

2. PASTORAL I TAKOZVANA ”NEREDOVITA” STANJA BRAKA I OBITELJI 

2.1. Postavka cjelovitoga pastorala i obiteljski pastoral

2.1.1. Odraz pastoralne paradigme na obiteljski pastoral

Pastoralno prihvatiti

Pastoralno pratiti

Pastoralno razlučiti

Pastoralno integrirati

2.1.2. Amoris laetitia o 'takozvanim „neredovitim“ situacijama'

2.2. Neki oblici takozvanih „neredovitih“ situacija

2.2.1. Kršćani u građanskoj ženidbi

2.2.2. Brak na pokus i istospolne zajednice

2.2.3. Slobodne veze: neobvezna životna zajedništva,  izvanbračne i činjenične  zajednice

2.2.4. Rastavljeni i ponovno civilno vjenčani

2.2.5. Pristup sakramentima u ”nekim slučajevima”

2.2.6. Neke reakcije na osmo poglavlje pobudnice Amoris laetitia

2.3. Neke specifične pastoralne poteškoće 

2.4. Pastiri i župna zajednica

 

3. PASTORALNA PRIPRAVA I PRAĆENJE BRAKA I OBITELJI U DUHU AMORIS LAETITIA

3.1. Sekularizacija i pastoralne manjkavosti

3.1.1. Utjecaj sekularizma na brak i obitelj

3.1.2. Pastoralne manjkavosti u pripravi za brak

3.2. Smisao, način i sadržaj priprave za ženidbu

3.2.1. Župna zajednica i priprava za brak

3.2.2. Način priprave za ženidbu

3.2.3. Suočavanje s nekim pastoralnim izazovima i sadržaj priprave

3.2.4. Katekumenski oblik priprave za brak

3.3. Amoris laetitia, praćenje i priprava za brak

 

KAZALO IMENA

KRATICE

BIBLIOGRAFIJA

1. Izvori

2. Literatura

3. Mrežna mjesta