Peta korizmena - C

Isus se sagne pa stane prstom pisati po tlu (Iv 8, 1-11)

Današnja korizmena liturgija upućuje na bît Uskrsa. Što? To su čudesni Božji čini u svijetu koje treba promatrati s pouzdanjem i radošću. Sv. Pavao u poslanici Filipljanima veli da zaboravlja ono što je iza njega, ono staro te hita cilju, novosti, tj. Kristu Isusu, jer Božji čini upućuju na obnovu, na novost života. Upravo u riječi novo skriva se Božja snaga. Dakako, opasnost je, od pritisnutosti prošlim i starim, ne vidjeti novo. Ima li što novoga u Bogu a da ne znamo?

Prorok Izaija veli: Ne spominjite se onoga što je bilo, niti mislite na ono što je prošlo. Evo činim nešto novo. Izaija piše u doba kada je Izrael bio u ropstvu u Babilonu i narod misli da nema povratka u zavičaj. On u ime Boga naviješta novu slobodu: Bog će napraviti staze u pustinji, rijeke u stepi. Bog je Spasitelj.

O Božjoj novosti govori sv. Pavao u Poslanici Filipljanima. On je bio poklonik Zakona, rob sebe, no, odriče se lažne sigurnosti, koja ga je uvijek vraćala nazad, a to je nepodnošljivo. Kada se otvorio Kristu, kao Izaija, otkriva nešto novo, postaje novi čovjek. Sve smatra otpadom i gubitkom zbog spoznaje Krista, koji mu otvara oči srca i vodi ga naprijed. To je bît kršćanstva i korizme: hod naprijed po vjeri u Krista. 

Evanđelje govori da Krist nije došao osuditi čovjeka već spasiti, ne čeprkati po prošlosti, nego usmjeriti ga prema sigurnoj budućnosti. Imamo konkretan slučaj u evanđelju. Pismoznanci i farizeji s Isusom. Dovode mu ženu koju su zatekli u preljubu. Žena je bez imena, bezvrijedna. Njihovo licemjerje ponižava ženu, a smjera na Isusa, žele ga iskušati i osuditi.

Znaju da je milosrdan, ali ga suočavaju s Mojsijevim Zakonom prema kojemu preljubnike treba kamenovati. Računaju: ako je otpusti protivi se Zakonu, ako je osudi zanijekat će svoje milosrđe. U svakomu slučaju misle da su dobitnici. No, oni ne shvaćaju da je Isus došao učiniti život novim. Snagom novosti evanđelja nalazi način osloboditi ženu a da ne ospori Zakon, pa im reče: Tko je od vas bez grijeha neka prvi na nju baci kamen.Da bi je kamenovali Isus postavlja uvjet: biti bez grijeha. Uočavamo razliku farizeja i Isusa. Koliko li se puta i sami postavimo farizejski? Tuđe vidimo a svoje ne. Tko je bez grijeha? Je li društvo više farizejsko ili preljubničko, u smislu da se sljubilo s bogovima iz prošlosti a ne vidi Krista? 

Krist ne opravdava grijeh, nego postavlja uvjet: biti bez grijeha? A kako? Iz razgovora s farizejima, a osobito u razgovoru sa ženom nudi sredstva: kajanje, opraštanje, popravak. Isus je farizejima razbio sve argumente, pa su se razišli, osobito stariji. Evanđelje ne govori što su učinili s kamenjem, ali govori da je Isus ostao sa ženom, koju su stavili u sredinu hramskoga predvorja. I mi sebe stavimo pred Isusa, jer za Isusa čovjek je u sredini.

Evanđelist donosi ganutljivi razgovor. Između koga? Poznata nam je latinska riječ mizerija, koju i mi koristimo za nešto jadno. Ta riječ označuje svu nevolju te žene, ali i svih koji su u sličnom stanju: Izrael, Pavao, ja, ti. No, nasuprot nje stoji onaj koji se zove: misericordia, milosrdni. Razgovor mizerije i misericordie, jada i Milosrđa, grješnika i Ljubavi. 

Učinak toga iskrenog susreta je nešto novo: Ženo, gdje su oni? Riječ ženo ovdje znači zaručnica. Zar te nitko nije osudio? Reče: Nitko Gospodine. U njoj raste vjera i spoznaje da je on Gospodin, tj. Zaručnik koji od nje grješne čini novu osobu: Ni ja te ne osuđujem, idi i ne griješi više. Božja pravda, milosrđe. Da, i mi smo Kristovi zaručnici. Isus ne gleda prošlost, nego u budućnost. To je za ženu uskrsnuće, novost života.

Dok su ga farizeji prozivali, pisao je po zemlji: što? Ne znamo, ali što bi Bog pisao ako ne: Evo, sve činim novo, za tebe sam došao jer te ljubim. Farizeji su držali kamen, a mi?, a Isus prstompiše po tlu, a čovjek je od praha. Isus Božjim prstom, a ne kamenom piše po našem srcu, svojim prstom izgoni zlo. Dopustimo, da danas i ove korizme svojim prstom u nama upiše svoje ime i da na nama drugi prepoznaju njegov novi rukopis. Ženo, čovječe, hodi u novosti Uskrsa. Amen.