Župna zajednica pred izazovima suvremenoga doba

U rastućemu kulturnom, etičkom i religioznom pluralizmu župna je zajednica pozvana posvjedočiti svoj identitet i navijestiti evanđelje. U promjenjivomu svijetu, ubrzana životnoga ritma, punog izazova i zamki, smisao župe je voditi ljude Bogu i jedne drugima osluškujući njihove nevolje, radosti i nade, jer konkretni čovjek je uvijek u središtu župne zajednice. Tradicionalnoj župi nužna je metamorfoza, jer u suvremeno doba misionarski oblik župne zajednice otvara se svima i u službi je navještaja, prenošenja i slavljenja vjere u zajednici. U skladu s tim autor razmatra utjecaj društveno-kulturnih okolnosti na razvitak župnoga pastorala, a potom predočuje pastoral i župnu zajednicu u poimanju pape Franje. Isto tako, ističe teološko-pastoralno traženje bitnoga u svijetu, a ono se temelji u otkrivanju načela utjelovljenja, u Isusu Kristu, u kojemu se zrcali smisao ljudske opstojnosti. Na kraju, služeći se metodom pastoralne ili evanđeoske prosudbe, strategiju, odnosno perspektivu župne zajednice u suvremeno doba sagledava i bistri kroz dinamičan pastoralni model triju glagola: integrirati, pratiti i prosuditi.

 

Župna zajednica pred izazovma suvremenoga doba, Služba Božja 59 (2019.), 4., 345.-359.