Muško i žensko stvori ih!

Suočavajući se s teškim stanjem u odgoju, poglavito kada se radi o čuvstvenosti i spolnosti, Kongregacija za katolički odgoj, objavila je 2. veljače 2019. godine, dokument pod naslovom: ”Muško i žensko stvori ih“. Za put dijaloga o pitanju roda u odgoju. Kongregacija uvodno naglašava sve izraženiju antropološku dezorijentiranost, koja se, između ostaloga, očituje u provedbi nastavnih planova i programa prezentirajući tzv. neutralno poimanje osobe i života, što se suprotstavlja vjeri i zdravomu razumu, s namjerom da se rastoči brak i obitelj te izbrišu razlike između muškarca i žene (1.). Narušavanjem kulturnoga i odgojnoga ozračja, predajući ljudsku samosvijest u individualističke ruke, stvara se ideologija roda, koja „niječe naravnu razliku i uzajamnost između muškarca i žene. Ta ideologija zamišlja društvo bez razlika između spolova, čime dokida antropološki temelj obitelji” (2.). Tema osobe i spolnosti neodvojiva je od „odgoja za ljubav“ (3.), a kršćanska antropološka vizija, u smislu cjelovitosti ljudske osobe i komplementarnosti, vidi u spolnosti temeljnu sastavnicu osobnosti, jer iz nje vuče obilježja, koja na biološkoj, psihološkoj i duhovnoj razini osobu čine muškarcem ili ženom (4.). Kongregacija nudi neka razmišljanja kao smjerokaz promičući metodologiju artikuliranu u tri stava: slušati, razmišljati i predlagati (5.-7.).

Slušati. Na tragu dijaloga između ideologije roda i znanstvenih istraživanja o rodu (gender), Kongregaciji drži da je, prije svega, potrebno „slušati i razumjeti kulturne događaje posljednjih desetljeća” (8.). Da bi što bolje prosudila temu roda, osluhnula je povijesni kontekst, u kojemu razne studije ili struje smatraju „da je spolni identitet više društvena konstrukcija negoli prirodna ili biološka datost“ (8.). Zamišljajući društvo bez razlika između spolova, prema tim teorijama, u odnosima među osobama, neovisno o prokreaciji, važna je samo bliskost pojedinaca svodeći ustanovu obitelji na proizvoljno viđenje, a, odvajajući rod od spola, pojedinci sami određuju svoje spolne sklonosti. Posljedice toga su „spolne orijentacije“, koje isključivo određuje pojedinac (9.-11.). Stvara se okružje u kojemu se sve više suprotstavlja narav i kultura. Rodne se ponude stapaju u queer, tj. fluidne dimenzije, odnosno time se „zastupa postupna emancipacija pojedinca od bilo kakva spolnoga određenja koje bi bilo dano a priori”. Zagovarajući slobodu izbora roda i samoodređenja u pitanje se dovodi „dvojnost para“, a uvodi ideja „višeljublja“ tvrdeći da bi trajanje veze trebalo biti promjenjivo, čija je posljedica, ne samo narušavanje odgovornosti i obveza očinstva i majčinstva, nego i uvođenje mnoštva novih vrsta zajednica, koje su u suprotnosti s naravnim brakom. Nakon zamisli da im društvo treba jamčiti ta prava, materijalno ih pomoći, jer bi u suprotnomu došlo do socijalne diskriminacije u odnosu na manjine, ti su zahtjevi prihvaćeni u nekim međunarodnim i nacionalnim zakonodavstvima (12.-14.). 

__________________

Prikaz dokumenta: Kongregacija za katolički odgoj, ”Muško i žensko stvori ih“. Za put dijaloga o pitanju roda u odgoju, Kršćanska sadašnjost, Dokumenti 185., Zagreb, 2019. (45. str., 57. br.).

Cijeli se članak može pročitati u: Služba Božja, 60 (2020.), 2., 235.-239.