Propovjedništvo

Napisao/la Super User. Posted in KBF

Ljetni semestar: Propovjedništvo

 
Propovijed je naviještaj Radosne vijesti Isusa Krista, a posebni oblik toga navještaja je homilija (ομιλειν), koja je, kao bogoslužni čin, po svojoj naravi pridržana svećeniku ili đakonu. Ovdje se prikazuje narav i utemeljenost propovijedi u Objavi te njezin povijesni razvitak i teološko-pastoralna prosudba od početka do danas. Potom se obrađuje homilija u službenim crkvenim spisima, njezina svrha i zadaće te slabosti homiletskoga propovijedanja. Osim homiletike, koja govori o homiliji kao posebnomu obliku prenošenja evanđeoske poruke, obrađuje se uloga komunikacije te klasični i suvremeni oblici retorike, koji pomažu u navještaju evanđelja. Govoreći o važnosti metodologije i praktičnoj pripremi homilije spominje se i lectio divina kao koristan način u pripremi za naviještaj riječi Božje.
 
 

Literatura:

 

- PAVAO VI., Apostolski nagovor o evangelizaciji u svijetu Evangelii nuntiandi (8. XII. 1975), KS, Zagreb, 2000.

- IVAN PAVAO II., Pobudnica Catechesi tradendae (16. X. 1979.), KS, Zagreb, 1994.

- V. ZAGOREC, Homiletika, KS, Zagreb, 1998.

- Z. BAOTIĆ, Temelji propovijedništva, Vrelo života, Sarajevo, 1984.

- I. ŠKARIĆ, Temeljci suvremenoga govorništva, Školska knjiga, Zagreb, 2003.

- D. BONHOEFFER, La parola predicata, Torino, 1995.

- A. WOLLBOLD, Handbuch der Gemeinde - Pastoral, Friedrich Pustet, Regensburg, 2004.

- F. B. CRADDOCK, Predicare. L'arte di annunciare la Parola oggi, Ancora, Milano, 1997.

- T. STENICO, L'omelia. Parola e comunicazione, Libreria Editrice Vaticana, 1998.

- J. RATZINGER, Dogma e predicazione, Queriniana, Brescia, 22005.